ثبت درخواست سایت اختصاصی

هزینه سایت اختصاصی در سال اول 595 هزار تومان و در سال بعدی 355 هزار تومان جهت تمدید دریافت می گردد.
پشتیبانی از سایت، ارائه هاست مناسب، رفع ایرادات احتمالی و به روزرسانی سایت در طول قرارداد بر عهده این مرکز می باشد.
چنانچه یک قالب سفارشی می خواهید با ما تماس بگیرید. پس از بررسی های لازم هزینه و زمان تحویل آن اعلام شده و در صورت توافق در اسرع وقت ارائه خواهد شد.
مشخصات فردی
ثبت اطلاعات دامنه

در صورتی که دامنه اختصاصی (آدرس سایت) دارید، در کادر زیر وارد کنید.

چنانچه دامنه اختصاصی ندارید، دامنه مورد نظرتان را انتخاب کنید. دامنه مورد نظر شما نباید قبلا توسط شخص دیگری ثبت شده باشد.

بررسی آزادبودن دامنه