ثبت درخواست سایت اختصاصی

توافقنامه و تعهدات
هزینه راه اندازی سایت اختصاصی 1,455,000 تومان می باشد.
در سالهای بعدی جهت پشتیبانی، ارائه هاست مناسب و به روز رسانی سایت 50 درصد تخفیف (بر اساس مبلغ سایت در همان سال) اعمال می شود.
چنانچه پس از خرید سایت، مشتری به هر دلیلی منصرف شود، تا قبل از چهارده روز 15 درصد مبلغ و قبل از سه ماه پنجاه درصد مبلغ کسر شده و مابقی به حساب مشتری عودت داده می شود.
تغییر در قالبهای ارائه شده تا حد امکان انجام می شود، هزینه تغییرات محاسبه شده و به مشتری اعلام می شود.
در صورتی که مشتری در کدهای سایت دستکاری نموده و منجر به خرابی شود، هزینه رفع مشکل از مشتری اخذ خواهد شد.
پشتیبانی از سایت، ارائه هاست مناسب، رفع ایرادات احتمالی و به روزرسانی سایت در طول قرارداد بر عهده این مرکز می باشد.
مشخصات فردی