ثبت درخواست سایت اختصاصی

توافقنامه و تعهدات
هزینه راه اندازی سایت اختصاصی 3,500,000 تومان می باشد.
در سالهای بعدی جهت پشتیبانی، ارائه هاست مناسب، لایسنس و به روز رسانی سایت 60 درصد تخفیف اعمال می شود.
چنانچه پس از خرید سایت، مشتری به هر دلیلی منصرف شود، تا قبل از چهارده روز 15 درصد مبلغ و قبل از سه ماه پنجاه درصد مبلغ کسر شده و مابقی به حساب مشتری عودت داده می شود.
تغییر در قالبهای ارائه شده تا حد امکان انجام می شود، هزینه تغییرات محاسبه شده و به مشتری اعلام می شود.
پشتیبانی از سایت، ارائه هاست مناسب، رفع ایرادات احتمالی و به روزرسانی سایت در طول قرارداد بر عهده پایش می باشد.
مشخصات فردی